Οι φίλοι μας είπαν

Περάσαμε πολύ όμορφα! Θα ξανάρθουμε σίγουρα!